10-05-2021

Realizacja prac badawczo – rozwojowych celem opracowania innowacyjnego urządzenia do sortowania owoców borówki amerykańskiej.

 

 

 

Przedsiębiorstwo NEFRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje o realizacji projektu pn. Realizacja prac badawczo – rozwojowych celem opracowania innowacyjnego urządzenia do sortowania owoców borówki amerykańskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem realizacji projektu jest uzyskanie wyników zleconych prac badawczo – rozwojowych. Stanowić one będą bazę do wprowadzenia do oferty nowego produktu w postaci urządzenia do sortowania owoców borówki amerykańskiej.

 

Wartość projektu: 473 550,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 327 250,00 PLN

lista artykułów
Copyright © 2018. All rights reserved nefron
Polityka plików cookie