30-06-2020

Specjalistyczne usługi doradcze szansą na poprawę konkurencyjności firmy Nefron

 

Nefron Sp. z o. o. informuje o realizacji projektu pn. Specjalistyczne usługi doradcze szansą na poprawę konkurencyjności firmy Nefron” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie 3.5, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem projektu jest zwiększenie jakości świadczonych usług w ramach dostępu do Nefron mobile, która przełoży się na poprawę konkurencyjności naszej firmy. Z kolei celami operacyjnymi jest: uzyskanie wsparcia w formie dotacji, dokonanie inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne, uzyskanie wsparcia w formie doradztwa specjalistycznego, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu wynosi: 230 625,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 150 000,00 PLN

lista artykułów
Copyright © 2018. All rights reserved nefron
Polityka plików cookie