23-03-2021

Usługa B+R celem opracowania systemu zarządzania zasobami energetycznymi

 

Przedsiębiorstwo Nefron spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o realizacji projektu pn. "Usługa B+R celem opracowania systemu zarządzania zasobami energetycznymi" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem projektu jest uzyskanie wyników zleconych prac badawczo – rozwojowych, które stanowić będą bazę do wprowadzenia do oferty nowego produktu w postaci systemu zarządzania zasobami energetycznymi.

 

Wartość projektu: 492 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 340 000,00 PLN

lista artykułów
Copyright © 2018. All rights reserved nefron
Polityka plików cookie