16-01-2019

Zakup usługi B+R celem opracowania produktu edukacyjnego dla dzieci z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości

Nefron Sp. Z o. o. informuje o realizacji projektu pn. "Zakup usługi B+R celem opracowania produktu edukacyjnego dla dzieci z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości."  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2014-2020, Oś 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.5 Bon na innowacje współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem projektu jest przeprowadzenie działań mających na celu opracowanie innowacyjnego rozwiązania wykorzystującego technologię rozszerzonej rzeczywistości do celów edukacyjnych. Zarówno tematyka jak i PKD 62.01 wpisuje się w zakres regionalnej inteligentnej specjalizacji, jaką jest Informatyka i automatyka. W tym zakresie będzie można stworzyć rozwiązanie, które bazując na informatyce i automatyce pozwoli na opracowanie interesującego produktu dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, jak i ich opiekunów.

 

Wartość projektu: 117 400, 00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 99 790 000, 00 PLN

lista artykułów
Copyright © 2018. All rights reserved nefron
Polityka plików cookie