16-01-2019

Rozwój Nefron Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty ulepszonej e-usługi

Nefron Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn. Rozwój Nefron Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty ulepszonej e-usługi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt ten dotyczy wprowadzenia istotnych ulepszeń w świadczonej usłudze telediagnostyki przetoki tętniczo-żylnej u osób hemodializowanych oraz po przeszczepie nerki w oparciu o wyniki prac B+R. Celem projektu jest wdrożenie uzyskanych rezultatów prac B+R do prowadzonej działalności, która w rezultacie pozwoli zaoferować ulepszoną usługę Nefron mobile, której innowacyjność będzie mierzona w skali międzynarodowej. Tym samym zyskamy możliwość rozwoju działalności eksportowej o nowe rynki oraz zwiększenia w sposób istotny zakresu grupy docelowej, zarówno pod względem geograficznym, jak i technicznym. Głównymi mierzalnymi rezultatami realizacji niniejszego projektu będzie: wdrożenie wyników prac B+R, rozwój oferty o nową, ulepszoną usługę, utworzenie nowego miejsca pracy. Z kolei do bezpośrednich efektów realizacji projektu będzie można zaliczyć zwiększenie poziomu konkurencyjności oraz rozwój przedsiębiorstwa wraz z pozyskaniem perspektyw ekspansji na nowe rynki oraz tym samym dotarcie do nowej grupy klientów.

 

Wartość projektu wynosi 1 182 030,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 672 700,00 PLN

 

lista artykułów
Copyright © 2018. All rights reserved nefron
Polityka plików cookie