Usługa B+R celem opracowania systemu zarządzania zasobami energetycznymi

23-03-2021
Przedsiębiorstwo Nefron spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o realizacji projektu pn. "Usługa B+R celem opracowania systemu zarządzania zasobami energetycznymi"
więcej

Zakup usługi B+R celem opracowania produktu edukacyjnego dla dzieci z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości

16-01-2019
Nefron Sp. Z o. o. informuje o realizacji projektu pn. "Zakup usługi B+R celem opracowania produktu edukacyjnego dla dzieci z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego lata 2014-2020, Oś 1 BADANIA I INNOWACJE Działanie 1.5 Bon na innowacje współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
więcej

Rozwój Nefron Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty ulepszonej e-usługi

16-01-2019
Nefron Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu pn. „Rozwój Nefron Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty ulepszonej e-usługi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
więcej

Copyright © 2018. All rights reserved nefron
Polityka plików cookie