Popraw swoje zdrowie z

nefron

Zyskaj mobilność każdego dnia!
Zdiagnozuj funkcjonowanie swojej przetoki tętniczo-żylnej już w 1 minutę! Dokonaj zdalnej analizy stanu zdrowia w każdym momencie dnia i nocy,  gdziekolwiek jesteś.

play

 

Jak to działa?

Możesz skorzystać z telefonu, aby sprawdzić stan swojego zdrowia. Po zakończeniu nagrywania, diagnozę otrzymasz w mniej niż minutę!

 

 

 

1 3

1. Zlokalizuj przetokę i Nagraj

Przyłóż telefon z podłączonymi słuchawkami do przetoki żylnej i używając funkcji "Monitor" upewnij się, że dźwięk przetoki jest wyrażnie słyszalny w słuchawkach. Rozpocznij nagrywanie dźwięku. W trakcie nagrywania aplikacja odliczy 30 sekund potrzebnych do prawidłowego zapisu danych.

2. Wyślij nagranie

Potwierdż, jeżeli chcesz wysłać nagrany dźwięk. Możesz wcześniej odsłuchać nagranie, aby upewnić się, że jest ono dobrej jakości. Aplikacja wyłączy się,a o zakończeniu analizy nagrania zostaniesz poinformowany komunikatem systemowym.

 

4. Diagnoza

Po około minucie otrzymasz wynik testu.

 

 
 

 

Jak należy rozumieć wyniki badań

 

1.Pojedyńcze badanie

 

Stan przetoki oceniany jest poprzez przypisanie jej do jednej z sześciu klas, od najlepszej oznaczonej litera "A" do patologicznie zmienionej oznaczonej literą "F"

Na wykresie prezentowany jest wynik, przypisując przetokę do klasy wskazanej najwyższym słupkiem. Niższe słupki, które mogą wyświetlić się po bokach słupka najwyższego spowodowane są niepewnością diagnozy wynikającą z zakłóceń i szumów w nagraniu.

Jeżeli na wykresie widać więcej niż jeden wysoki słupek, sugerowane jest powtórzenie badania.

Przed wysłaniem nagrania do analizy odsłuchaj je, aby upewnić się, że dźwięk przetoki jest wyraźnie słyszalny, bez zakłóceń w postaci np. muzyki, rozmowy itp.

Miarodajny wynik badania możesz uzyskać wykonując co najmniej kilkanaście badań w przeciągu co najmniej kilku tygodni.

 

Jeżeli Twoja przetoka znajduje się w stabilnym stanie, wyniki kolejnych badań utrzymane będą w tej samej klasie. 

Stan stabilny jest informacją pozytywną, nawet jeśli przetoka jest w klasie niskiej (D lub E) 

 

W sytuacji gdy stan Twojej przetoki pogarsza się, aplikacja wskaże to poprzez obniżenie klasy (np. z C do D). Może to być spowodowane między innymi zwężeniem światła przetoki. W tym przypadku należy niezwłocznie przeprowadzić konsultacje z lekarzem prowadzącym. 

 

2.Ekstrapolacja stanu przetoki

 

Funkcja ta prezentuje stan przetoki w oparciu o ustawioną suwakiem liczbę ostatnich badań.   Im większa liczba analizowanych badań tym uzyskane dane są bardziej wiarygodne. 

 

Na osi pionowej oznaczone są klasy stanu przetoki od "A" na górze wykresu, do "F" na dole.

Na osi poziomej oznaczone są badania - po prawej, oznaczone cyfrą "1" aktualne, a przesuwając się ku lewej, coraz odleglejsze w czasie.

Wykres powinien przedstawiać "wstęgę" obrazującą wyniki kolejnych badań w czasie.

Na podstawie danych zobrazowanych na wykresie określany jest trend zmian stanu przetoki, a w przypadku trendu niekorzystnego podawany jest orientacyjny czas pogorszenia stanu o jedną klasę.

 

Wyniki dla różnej liczby badań i różnych okresów czasowych mogą się w pewnym zakresie różnić. Sprawdź wynik ekstrapolacji dla kilku różnych okresów czasowych i nie wyciągaj wniosków na podstawie tylko jednego oszacowania

 

Możliwych jest kilka wersji wyniku:

a) oderwane od siebie plamy, nieregularnie rozrzucone po wykresie (3.png) oznaczają, że kolejne badania wykonywane były w sposób niewłaściwy. Tak uzyskany wynik jest niemiarodajny i nie może być podstawą oceny trendu zmian przetoki

b) "wstęga" układająca się poziomo lub prawie poziomo na wykresie (4.png) oznacza stabilny w czasie stan przetoki

c) "wstęga" lekko unosząca się ku górze (5.png) oznacza, że stan Twojej przetoki polepsza się

d) "wstęga" opada ku dołowi (6.png) - oznacza to, że stan Twojej przetoki pogarsza się. Trend zmian jest tym bardziej niekorzystny im wykres bardziej stromo opada ku prawemu dolnemu narożnikowi obrazu. 


 

Zobacz video

Dzięki naszej aplikacji - zyskasz szansę na lepszy komfort życia.

 

Ile to kosztuje ?

Wybierz pakiet, który Cię interesuje. Nefron udostępnia 5 pakietów badań. W każdym momencie możesz doładować liczbę kredytów potrzebnych do wykonania badania. Zaloguj się na swoje konto użytownika na www.nefron.eu.

 

3 testy


10 PLN


Kup teraz
 

10 testów


150 PLN


Kup teraz
 

20 testów


280 PLN


Kup teraz
 

50 testów


650 PLN


Kup teraz
 

100 testów


1200 PLN


Kup teraz

 

 

Copyright © 2018. All rights reserved nefron
Polityka plików cookie